LogoBussinesEntropy

Servei d'Atenció a l'Usuari
SAU > Servei d'Atenció a l'Usuari
 
Nou sistema de Ticketing per a Bussines Entropy

Aquí podreu entrar les vostres incidències.


 

Enviar una incidència
Enviar una nova qüestió a un departament

 
 

Veure les incidències existents
Veure incidències que has enviat anteriorment

 

 

 

 

 

 

 

Anar al panell d'Administració

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies

Bussines Entropy - C. Caritat 30, Manresa - Barcelona – Catalunya – Spain - +34938774240 – support@bussinesentropy.com